Кафедри

ЕІА – Кафедра електричної інженерії та автоматизації

готує фахівців з наступних спеціальностей:

141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

Завідувач кафедрою: Учитель Олександр Давидович

ІГМ – Кафедра інжинірингу з галузевого машинобудування

готує фахівців з наступних спеціальностей:

133 “Галузеве машинобудування”

Завідувач кафедрою: Пополов Дмитро Володимирович

МТ – Кафедра металургійних технологій

готує фахівців з наступних спеціальностей:

136 “Металургія”

Завідувач кафедрою: Лялюк Віталій Павлович

ХТІ – Кафедра хімічних технологій та інженерії

готує фахівців з наступних спеціальностей:

161 “Хімічні технології та інженерія”

Завідувач кафедрою: Кормер Марина Віталіївна

ЗСЕД – Кафедра загальних та соціально-економічних дисциплін

На кафедрі загальних та соціально-економічних дисциплін майбутні інженери й технологи одержують знання й уміння, які дають можливість навчитись читати технічні креслення, користуватися персональним комп’ютером, вільно володіти іноземною мовою, легко адаптуватись до нових ринкових умов у державі і, нарешті, усвідомити себе особистістю, повноцінним членом суспільства.

Завідувач кафедрою: Андрущенко Ганна Іванівна