Кафедра хімічних технологій та інженерії

Кормер Марина ВіталіївнаЗавідувач кафедри:

Кормер Марина Віталіївна

Про  спеціальність:

Хімічна технологія – наука про процеси, методи і засоби масової переробки сировини, зокрема твердого палива, і проміжних продуктів.
Хімічна технологія та інженерія це: вивчення і встановлення загальних закономірностей побудови оптимальних хіміко-технологічних процесів, їх промислової реалізації і раціональної експлуатації, керування хіміко-технологічними процесами, спрямованими на одержання кінцевої продукції відповідно технічним умовам, дослідження у напрямку підвищення ефективності хімічних процесів. Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки перший (бакалаврський) та другий (магістерський).

Історія кафедри:

Кафедра хімічних технологій, як структурний підрозділ Криворізького металургійного інституту НМетАУ була створена в 2006 році і є перспективною кафедрою. Викладацький склад кафедри хімічних технологій та інженерії – 7 осіб, з яких 6 працюють на постійній основі, з них 1 доктор наук, 4 кандидати наук – доценти та 1 старший викладач. Також на кафедрі працює за суміщенням 1 доктор наук, професор.
Постійно оновлюється матеріально-технічна база кафедри. Облаштовано 5 лекційних та спеціалізованих аудиторій, 3 лабораторії, 2 комп’ютерних класи усім необхідним для навчання та наукової роботи обладнанням, що значною мірою сприяє здійсненню підготовки висококваліфікованих фахівців.
Головна мета роботи кафедри полягає у підвищенні рівня підготовки спеціалістів, перед якими відкривається широке поле діяльності на виробничих підприємствах та в проектних і наукових установах коксохімічної галузі.


Випускники:

Випускниками кафедри є багато відомих людей. Зокрема, Бєлий О.П. – к.е.н., Народний депутат України V-VI скликань, колишній генеральний директор комбінату “Азовсталь”, Сікан І.І. – головний інженер коксохімічного виробництва ПАТ “АрселорМиттал Кривий Ріг”, Чорноусова О.П. – керівник ЦЛ коксохімічного виробництва ПАТ “АрселорМиттал Кривий Ріг”, Іваницький В.Г. та Криштоп В.Ф. – протягом тривалого часу директори Криворізького коксохімічного заводу, Мукіна Н.В. – керівник технічного відділу коксохімічного виробництва ПАТ “АрселорМиттал Кривий Ріг”, Охотніков А.І. – керівник коксового цеху ПАТ “АрселорМиттал Кривий Ріг”, Охотніков В.І – керівник цеху сіркоочищення ВАТ “АрселорМиттал Кривий Ріг”, Стиркулова Т.П. – начальник центральної лабораторії випробувального центру ПАТ «АМКР» та інші є випускниками кафедри за спеціальністю “Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів”.

 

Спiвробiтники: