Кафедра загальних та соціально-економічних дисциплін

Андрущенко Ганна ІванівнаЗавідувач кафедри:

Андрущенко Ганна Іванівна

Про спеціальності:

Секція «Економіка». Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки – перший (бакалаврський).
Студенти, які навчаються за спеціальністю «Економіка», отримують професійні знання та навички з питань господарювання та використання виробничого потенціалу, взаємодії усіх видів ресурсів, ціноутворення, маркетингу та менеджменту, економічного аналізу та планування, інвестиційного проектування та державного регулювання економіки, приватизації, оцінювання якості та конкурентоспроможності продукції, обґрунтування економічної ефективності господарчих рішень. Випускники цієї спеціальності можуть працювати на підприємствах усіх галузей промисловості будь-якої форми власності, у наукових, навчальних закладах, банках, інвестиційних фондах, страхових компаніях, аудиторських та консалтингових фірмах, у міністерствах, комітетах у справах економіки, відділеннях фонду державного майна, податкових інспекціях.

Історія кафедри:

У 2006 році кафедра фундаментальних і соціально-гуманітарних дисциплін була створена як структурний підрозділ Криворізького металургійного інституту НМетАУ. У квітні 2018 року її назву було оновлено у зв’язку з появою нового переліку спеціальностей та ліцензуванням спеціальності «Економіка» : кафедра загальних і соціально-економічних дисциплін.
Викладацький склад кафедри – 7 осіб, з яких 6 працюють на постійній основі: з них: 1 доктор наук, 5 кандидатів наук-доценти.
Викладачі кафедри постійно працюють над пошуком нових і вдосконаленні традиційних прийомів і засобів навчання циклу загальних і соціально-економічних дисциплін.
Кафедра забезпечена сучасним комп’ютерним і мультимедійним обладнанням. Члени кафедри – постійні учасники наукових конференцій, стажувань, які проводяться як на Україні, так і за її межами.

Випускники:

Випускники кафедри працюють на керівних посадах на підприємствах різних галузей народного господарства, викладачами у вищих навчальних закладах, провідними фахівцями у банках, інвестиційних фондах, страхових компаніях, аудиторських та консалтингових фірмах, комітетах у справах економіки, відділеннях фонду державного майна, податкових інспекціях.

 

Співробітники