Бібліотека

АДРЕСА БІБЛІОТЕКИ:

м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, буд.5, кімната №214

РЕЖИМ РОБОТИ:

щоденно з 9-00 до 17-00, вихідний день – субота, неділя.

Е-mail: kmf.lib@gmail.com
ІСТОРІЯ БІБЛІОТЕКИ

    Сучасна вузівська бібліотека в умовах інформатизації суспільства виконує функції, які відповідають вимогам часу і бере активну участь у формуванні інформаційного простору вузу. Реформування вітчизняної освіти згідно з вимогами часу змінює і обличчя бібліотек навчальних закладів.

Діяльність бібліотеки Криворізького металургійного інституту розпочалася в 1962 році, коли було створено цей навчальний заклад ( у той час – Криворізький металургійний факультет НМетАУ). За піввіковий період бібліотека стала для викладачів і студентів інформаційним, навчальним центром, який спільно з педагогічним колективом виконує завдання підготовки висококваліфікованих фахівців.

Наша бібліотека протягом всіх років існування систематично працювала в напрямі формування книжкового фонду, його ефективного використання, покращення бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів. Працівники бібліотеки намагаються створити у ній атмосферу творчої зацікавленості, у роботі з різноманітними джерелами, створюючи для цього комфортні і сприятливі умови.

Бібліотечний фонд, що налічує 47 тисяч примірників друкованих видань, є універсальною базою для навчального процесу. Наші фонди не обмежуються лише навчальною літературою, а містять наукову та художню літературу, енциклопедичні та довідкові видання, словники, збірники законодавчих матеріалів, періодичні видання.

Значна частка методичного забезпечення здійснюється викладачами вузу шляхом власних методичних розробок. Забезпеченість підручниками і навчальними посібниками з грифом Міністерства освіти і науки – основа, фундамент навчального процесу кожного ВНЗ. Тому велика увага приділяється комплектуванню фонду бібліотеки новими україномовними виданнями. Ми спрямовуємо свої зусилля на формування бібліотеки, котра б за кількісними, типо-видовими та змістовними параметрами відповідала навчальним програмам.

БІБЛІОТЕКА КМІ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ