Запрошуємо на навчання

За спеціальностями:

133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Опанування спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» дозолить виконувати проектування деталей, вузлів і обладнання з використанням сучасних CAD систем, проводити аналіз функціонування обладнання у віртуальному середовищі, здійснювати моделювання роботи машин з використанням сучасних мов програмування. Фахівці з машинобудування виконують технічний аудит механічного обладнання металургійного та гірничого комплексів, виконують технічний супровід, удосконалення та нагляд, використовують поєднання матеріальних, людських і економічних ресурсів для розробки технічних рішень, які допомагають вдовольнити потреби виробництва та суспільства. Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки перший (бакалаврський) та другий (магістерський).

Фахівці цієї спеціалізації вміють ста­вити й розв’язувати наукові задачі з автоматизації у різних галузях техніки, застосовувати математичні методи й електронно-обчислювальну техніку, володіють комп’ютерною технікою, складають алгоритми й програми для персональних та промислових електронно-обчислювальних машин, проектують і експлуатують сучасні автоматизовані системи управління технічними, економічними та екологічними системами на базі комп’ютерної та мікропроцесорної техніки, прогнозують економічні наслідки технічних рішень.

Це сучасний, багатогранний, перспективний напрямок, що постійно вдосконалюється, в якому є можливість реалізувати свої таланти і здібності. Металурги – це люди, від яких в першу чергу залежить все виробництво на будь-якому металургійному та машинобудівному заводі. Секрети виготовлення і обробки металів – одна з найстародав- ніших професій, яку людство опановувало в усі часи. Виробництво металів – це галузь, яка забезпечує найбільший відсоток валютних надходжень в Україну і постійно потребує фахі­вців у даній області.

Хімічна технологія – наука про процеси, методи і засоби масової переробки сировини, зокрема твердого палива, і проміжних продуктів.
Хімічна технологія та інженерія це: вивчення і встановлення загальних закономірностей побудови оптимальних хіміко-технологічних процесів, їх промислової реалізації і раціональної експлуатації, керування хіміко-технологічними процесами, спрямованими на одержання кінцевої продукції відповідно технічним умовам, дослідження у напрямку підвищення ефективності хімічних процесів. Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки перший (бакалаврський) та другий (магістерський).

Універсальність спеціальності забезпечує широку сферу її застосування в будь-яких галузях промисловості, гарантує випускникам постійне місце роботи і високу заробітну плату. Наш випускник може займати посади на підприємствах будь-якої галузі промисловості: головного енергетика або його заступників; начальника служби енергетика або його заступника; майстра, начальника дільниці, начальника зміни, чергового інженера, інженера-електронника.

Терміни навчання

· бакалавр (денна, заочна – 4 роки) на базі повної загальної середньої освіти;
· бакалавр (скорочений термін навчання, денна та заочна – 3 роки) на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст”. При вступі на базі технікуму потрібно ЗНО з української мови та літератури!
· магістр (денна, заочна – 1,5 роки) на базі диплома бакалавра. Потрібно ЗНО з інозмної мови!
· магістр (денна, заочна – 1,5 роки) на базі диплома спеціаліста або магістра. Іноземна мова здається на базі інституту!

З питань вступу, реєстрації на ЗНО, підготовки до ЗНО звертатись у консультаційний центр: 067-595-90-45

Перелік ЗНО на базі повної загальної освтіи для вступу

1 предмет – українська мова та літ-ра;
2 предмет – математика;
3 предмет – фізика або іноземна мова
(для хім. технологій – фізика або хімія або біологія)

Дійсні ЗНО 2017, 2018, 2019, 2020 років (ЗНО з іноземноїмови 2018, 2019, 2020р.)

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ В КМІ:

  • Можливість одночасно із здобуттям вищої освіти отримати робочу професію.
  • Практика на провідних металургійних підприєм­ствах міста з подальшим працевлаштуванням.
  • Надання гуртожитку.
  • 3-х місячні підготовчі курси (хімія, фізика, математика, укр.мова), що додають додаткові бали до конкурсного балу

КОНТАКТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Контактні телефони: 067-595-90-45; 097-916-09-44.
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, буд. 5.
е-mail: kminmetau@gmail.com